Hirdetés

A tudáscentrum jelleg erősítése, a megye és a város életében való aktív részvétel – ez is a leendő nyíregyházi rektor célja

Szabolcsihír

2017.05.31. 20:43

A tudáscentrum jelleg erősítése, a megye és a város életében való aktív részvétel – ez is a leendő nyíregyházi rektor célja
Szabolcsihír, Fotó: Máté János

A hallgatói létszám növelésére, a lemorzsolódás megakadályozására modellt dolgoznak ki.

Hirdetés

Kedden nagy többséggel rektorjelöltnek választotta a Nyíregyházi Egyetem szenátusa Vassné Dr. Figula Erikát, aki várhatóan augusztus elsején lép hivatalába, miután Áder János köztársasági elnöktől átvette a kinevezését. A terveiről kérdeztük.

Melyek pályázata, programja leglényegesebb elemei?

F. E.: Rektori munkámban kiemelt stratégiai feladatomnak tekintem az egységes irányítású, önálló, nyitott alkalmazott tudományok egyeteme cím és besorolás megőrzését, kiteljesítését, a státuszból eredő feladatok egyetemi szintű ellátását, az egyetem akadémiai (oktatási, kutatási, tudományos) autonómiájának hatékony képviseletét és érvényesítését; az eddigi eredmények megőrzését, továbbfejlesztését, az intézményi célok- és feladatok széles körben való ismertetését, tudatosítását, terjesztését, az egyetem speciális szakmapolitikai képviseletének ellátását.
Elengedhetetlennek tartom a már ma is tapasztalható kiélezett versenyhelyzethez és teljesítménykényszerhez igazodó szakmai kompetenciák fejlesztését, a személyes felelősség növelését, valamint a megújulásra törekvő szemlélet és gyakorlat erősítését. A feladat- és teljesítményalapú értékelési gyakorlat feltételeinek és alkalmazásának megteremtését.

Elkerülhetetlen az egyetem akadémiai szervezetének átalakítása, a hatékony működés feltételeinek kialakítása, biztosítása. Vallom, hogy az intézménynek, a dolgozóinak gondolkodásbeli és szemléleti fordulatra van szüksége ahhoz, hogy újra és továbbra is sikeres legyen.

Szükség van az intézményen belüli „tudáscentrum” jelleg erősítésére (értem ez alatt az oktatói, hallgatói szellemi tőke erőteljesebb mozgósítását), az új tartalmi feladatok megtalálásának, kimunkálásának ösztönzésére. A Nyíregyházi Egyetem számára a jelenlegi legfontosabb cél, hogy minél több hallgatót vonzzon az intézménybe, és csökkenjen a lemorzsolódás. Ennek érdekében erősíteni kell az egyetemet népszerűsítő tevékenységeket, a tudományos diákköri munkát, a tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló hallgatók szakmai, személyes gondozását, támogatását. Növelni kell az ún. szolgáltató kutatásokat, hiszen minden feltétel adott, a személyi állomány biztosított.

Milyen érzés, hogy augusztustól az első ember lesz az egyetemen? Ráadásul az első női vezető az intézmény történetében.

F. E.: Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra. Valóban nagy dolognak érzem, hogy nőként kerülhetek ebbe a felelősségteljes pozícióba (főleg, mert kevés a női rektor az országban), az pedig külön megtiszteltetés, hogy a szenátustagok döntő része úgy gondolta, alkalmas vagyok a feladat ellátására. Ez a bizalom nagy motivációt jelent a számomra. Egyébként én nem tennék különbséget férfi és női vezető között, szerintem nem a nem számít, hanem sokkal inkább a vezetői alkalmasság kritériumainak megléte, a személyiség, teherbírás, a tapasztalat, a korszerű menedzsmentszemlélet és gondolkodás, a szakmai tekintély és elfogadottság kiérdemlése, megbecsülése.

Miben erős, hol kell erősítenie a Nyíregyházi Egyetemnek?

F. E.: Az egyetem tudományos kapacitását tekintve számos területen képes a magasan kvalifikált munkaerő képzésére, ezzel hozzájárulva a város, a megye, a térség jövőre irányuló stratégiai céljainak megvalósításához, a hátrányok csökkentéséhez. Ezek a területek a következők: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, műszaki, művészetközvetítés, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány.

A képzési kínálatban 10 képzési terület jelenik meg, így a beiskolázási körzet fiataljai számára széles körben teszi lehetővé a felsőoktatást. Pozitív tendencia a szakirányú továbbképzések súlyának növekedése, mely elsősorban a pedagógus életpálya modell bevezetésének, és a pedagógus továbbképzések népszerűségének köszönhető.

Műszaki területen 2015 szeptemberében bevezettük a duális képzést, melyet 2016-tól a gazdaságtudományi terület is követett.

2017 szeptemberében 2 új képzést indíthatunk. Az óvodapedagógus képzéssel a pedagógikum teljes vertikuma megtalálható már a képzési palettánkon. A közösségszervező alapszak pedig nagy népszerűségnek örvend, mivel az egykor sok hallgatót vonzó andragógia szakot váltja fel.

A Nyíregyházi Egyetem hallgatóbarát intézmény. Kiemelkedően foglalkozik a hátrányos helyzetű, a fogyatékkal élő és a tehetséges hallgatókkal egyaránt.

Minősítettségben nagyon jó helyen állunk, oktatóink 75 százaléka minősített. Mint minden egyetemen, nálunk is csökkent az elmúlt években a hallgatói létszám. A beiskolázás és a lemorzsolódás jelenlegi negatív trendjeinek megállítása, visszafordítása alapvető feladatunk, fontos a részvételi és a végzési arány növelése. A hallgatói létszám emeléséhez és a hallgatók lemorzsolódásának megakadályozására ki kell dolgoznunk egy hatékony beiskolázási és lemorzsolódást akadályozó programot (Nyíregyházi Modell).

Új szak indítását tervezi-e?

F.E.: A képzési portfóliónkat rendszeresen áttekintjük. Fontos, hogy a képzéseinket a piaci és közoktatási igényeknek megfelelően kell átalakítani és lehetőség szerint a profilba illeszkedőket fenntartani, új képzéseket kidolgozni és elindítani (pl. közgazdász-tanár, szociálpedagógia MA, biológus MA, szlavisztika-ukrán szakirány BA, szakoktatói képzés új területeken, idegen nyelvű képzések stb). A pedagógusképzésnek azokat a pontjait kell erősítenünk, amelyekben versenyelőnyünk van (pl. sport, művészetközvetítés, informatika, műszaki), illetve

a szakirányú továbbképzések terén még nagyobb aktivitást kell mutatnunk (rövid idejű szakirányú továbbképzések arányának növelése a vállalatok igényei alapján).

Célunk a város és a megye életében való aktív részvétel, a társadalmi innovációban való szerepvállalás.

Eddig is vezető beosztásban volt. Változik-e valami, milyen rektor szeretne lenni?

Az elmúlt 12 évben vezető voltam. Voltan tanszékvezető, dékán-helyettes, dékán, jelenleg intézetigazgató vagyok. Természetesen egy intézmény vezetőjének lenni sokkal nagyobb felelősség, sokkal összetettebb a feladat.

Menedzser és organizátor szemléletű vezető vagyok, én csak csapatmunkában tudom elképzelni a vezetést.

Fontosnak tartom a nyílt és folyamatos információáramlást. Az egyetem minden munkatársának, hallgatójának közös érdeke, az oktatás és a tudományos munka nyugodt, kiegyensúlyozott feltételeinek a megteremtése.  Cél az egységes csapat felépítése és annak működtetése a rektori ciklus alatt, hogy az egy széles elfogadottságon alapuljon.

Cs. K.

Hirdetés

Hozzászólás

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés