Így számoljon a gyermektartással!

szabolcsihir.hu

2019.12.12. 16:02

Így számoljon a gyermektartással!
A kiindulópont mindig a gyermek indokolt szükséglete (Fotó: Pixabay)

Ha nincs egyezség, részletes bizonyítási eljárás indul a bíróságon.

Hirdetés

Hirdetés

Gyermekes családok esetében általában a válás egyik legkényesebb része a gyermektartásdíj összegének megállapítása. Sterné Deák Andrea, a Nyíregyházi Törvényszék szóvivője arra hívja fel a figyelmet, hogy a perekben a bírák igyekeznek elősegíteni a felek közötti egyezséget és a közvetítői eljárás is sokszor eredményes. Az egyezség azért előnyös, mert a kiskorú gyermek helyzete előbb rendeződik, és a döntés egyetértésen alapul. Ha nincs egyezség, akkor a helyzet bonyolultabb és részletes bizonyítási eljárás indul.

A gyermektartásdíj célja, hogy az a szülő, aki a gyermekről nem a háztartásában, vagyis nem természetben gondoskodik, pénzben, tartásdíj formájában havonta járuljon hozzá a gyermeke megélhetéséhez.

A kiindulópont mindig a gyermek indokolt szükséglete. Ide tartozik a megélhetéshez, neveléshez, taníttatáshoz, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások összessége, továbbá a számítógép, internet használat, mobiltelefon valamint a különórák, nyári táborok költsége is. Számolni kell az iskolába járáshoz szükséges bérlettel, a különórák, tankönyvek, egyéb iskolai felszerelések, osztálypénz, az étkezés, ruházkodás költségével.

Ezen költségek összegéből azután levonható a családi pótlék és a családi adókedvezmény összege. 

– Mindig mérlegelni kell a szülők jövedelmét, vagyoni helyzetét is. A szűkös anyagi körülmények nem mentesítik a szülőt a kiskorú gyermekkel szembeni tartási kötelezettség alól. E körben leggyakrabban a munkanélküliségre hivatkoznak. Gyakran okoz problémát az eltitkolt jövedelem. A bíróság részletesen vizsgálja a szülők életkörülményeit, például, hogy hol lakik, a lakás rezsijét miből fizeti, milyen autót használ, szokott-e járni nyaralni, sportol-e, van- e bármiféle hobbija és ezek milyen költséggel járnak – sorolta a szóvivő. Mint rámutatott, a világháló adatai, a közösségi oldalakon tett bejegyzések, fényképek is árulkodóak lehetnek.

A tartásdíjat a kérelem benyújtásától számított 6 hónapra visszamenőleg lehet igényelni. Abban az esetben, ha a jogosult igazolja, hogy a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett, 3 évre visszamenőleg lehet követelni. A tartásdíj készpénzben és utalással is fizethető, sőt kérhető, hogy a bíróság rendelkezzen letiltásról. Ilyenkor ezt a munkáltatónak jelzi a bíróság, aki levonja a tartásdíj összegét a kötelezett fizetéséből. Ha a kötelezett nem fizet, a jogosult végrehajtási eljárást is indíthat.

Ha a bíróság már megállapította jogerősen a gyermektartásdíjat, és a fizetésére kötelezett legalább 6 hónapja nem fizet, a gyámhivatalnál lehet kérni a tartásdíj megelőlegezését. Feltéve, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (57 ezer forintot).

Az állam legfeljebb 3 évig folyósítja a tartásdíjat, és kérelemre egy alkalommal legfeljebb 3 évre meg lehet hosszabbítani. A megelőlegezett tartásdíjat a kötelezettnek az állam részére kamatosan vissza kell fizetnie.

jogbírósággyermektartásdíj

Hirdetés

Szóljon hozzá!