Csapadékvíz elvezetésére várják az ajánlatot Panyolán

Közbeszerzési Értesítő

2021.06.10. 13:43

Csapadékvíz elvezetésére várják az ajánlatot Panyolán

Kiírták a közbeszerzést.

Hirdetés

Hirdetés

Panyola csapadékvíz-elvezetésére írt ki pályázatot a település önkormányzata. A részletek a Közbeszerzési Értesítő június 10-i számában olvashatók.

A település vízelvezetését a lehetséges befogadó figyelembe vételével (Veszprémi utcán
tervezett záportározó, Csonkavég utcán meglévő nyílt árok, befogadója a Belsőségi csatornán keresztül az Öreg-Túr) az utcákon nyíltfelszínű burkolt csatornákkal, illetve zárt szakasszal oldanák meg.

A község területén az Öreg-Túr 6+450 km szelvényébe tervezett csapadékvízbevezetés esetében a befogadóba történő bevezetés a Panyola 020/1 hrsz-ú csatornába történik, amely állami tulajdonban és a FETIVIZIG vagyonkezelésében van. A tervezett záportározó önkormányzati tulajdonban van.

A fő feladatok:

  • a belterületi utak mentén és a hozzá csatlakozó ingatlanok előtt a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése,
  • a meglévő rendszer felújítása, olyan szintre, hogy az a mértékadó csapadékot minden időben a leggyorsabban képes legyen elvezetni a legközelebbi befogadóba
  • a csatornákat a helyi építési szabályzat szerint a szűk belterületi utaknál csak zártan szabad létesíteni
  • a többi útárkot pedig burkolni szükséges a könnyebb karbantartás, a kisebb fenntartási költségek és a jó vízelvezető képesség érdekében
  • a burkolathoz korszerű burkoló elemeket kell használni, melynek az élettartama hosszú.

Az ajánlatokat június 22-én 11.00 óráig várják.

Panyola

Hirdetés

Szóljon hozzá!