Hirdetés

Nyíregyházi? Az ön házát is ellenőrzik!

szabolcsihir.hu

2018.06.07. 08:16

Nyíregyházi? Az ön házát is ellenőrzik!

Minden városlakót érintő felülvizsgálat kezdődik.

Hirdetés

A nyíregyházi önkormányzat a központi címregiszterről és a címkezelésről rendelet értelmében köteles felülvizsgálni Nyíregyháza közigazgatási területén a meglévő házszámozás rendszerét. A rendelet értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése. A felülvizsgálat keretében ismételten megállapítják a házszámok helyes sorrendjét, házszám hiánya esetén új házszámot adnak ki, illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges. 

A véglegessé váló címeket ezt követően átvezetik a központi nyilvántartásba, melynek eredményeképpen az ingatlanok tulajdoni lapján és a személy- és lakcímnyilvántartó rendszerében is automatikusan megjelennek a pontos címek. 

Dokumentumok cseréje

  • A lakcímkártyák ily módon szükségszerű cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor a Járási Hivatal ügyfélszolgálatán. 
  • A gépjármű forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe (kérelemre) illetékmentesen bejegyzik az új címet.
  • Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól mentes.

A megállapított címekről valamennyi Nyíregyházán közműszolgáltatással érintett cég hivatalból értesül, egyéb szolgáltatói szektor felé (pl. pénzintézetek, biztosító társaságok), adóhatósághoz bejelentett címek (pl. levelezési cím) megváltozása esetén a változás bejelentését az érintett személynek kell bejelentenie.

A nyilvánosság széleskörű biztosítása érdekében a megállapított címekről utcánként, helyrajzi számok szerinti megkülönböztetéssel a város lakóit a Nyíregyházi Naplón, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján és a www.nyiregyhaza.hu honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatják.

Társasházak esetében –amennyiben a Hivatal információval rendelkezik a közös képviselő személyéről – közös képviselő útján is tájékoztatja az érintetteket.

Kérik a város lakóit, hogy amennyiben a közölt adatokban megítélésük szerint hiba található, arról a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát értesíteni szíveskedjenek. A közölt címek a közlést követő 30. napon véglegessé válnak, és ezzel egy időben a hibás címeket valamennyi nyilvántartásból törlik. Fontos, hogy azon utcákban, ahol a házszám-felülvizsgálat megtörténik, az ingatlan-tulajdonosoknak gondoskodniuk kell a helyes házszám épületen történő feltüntetéséről a könnyebb tájékozódás, az ingatlanok azonosíthatósága, a betegszállítók, postai kézbesítők, mentők, tűzoltók és egyéb közszolgáltatók munkájának megkönnyítése érdekében is.
címregiszterházszámfelülvizsgálat

Hirdetés

Hozzászólás

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés