Hirdetés

Nyíregyházán lehetnek újabb geocaching pontok

Szabolcsihír

2018.07.12. 17:18

Nyíregyházán lehetnek újabb geocaching pontok
Fotók: Szegedi Sándor

Nem kis feladatra vállalkozott a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa.

Hirdetés

Alternatív, „szubjektív” értéktár létrehozását és folyamatos fejlesztését vállalta a nyíregyházi lakosok, az itt élő vagy innen már elszármazott lokálpatrióták, valamint baráti közösségek, klubok, civil szervezetek közreműködésével. Az Alapítvány kezdeményezését többek között a Sóstói Múzeumfalu, a VOKE Nyíregyházi Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár, a Nyírség Könyvtár Alapítvány, a Nyíregyházi Városvédő Egyesület, a Nyíri AFK Egyesület és sok magánszemély is segíti. A mintaprojekt az EU által támogatott, „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001” című központi, nagy program része, melyet a Szentendrei Szabadtéri Múzeum, a Nemzeti Művelődési Intézet, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár valósít meg.

Szegedi Sándorral, a mintaprojekt vezetőjével beszélgettünk.

Szabolcsihír: Honnan jött az ötlet, hogy egy szubjektív értéktárat hozzanak létre?

Szegedi Sándor: „Az idegen szép…minden, ami távoli, az jóval izgalmasabb mint ahol élünk…ismerjünk meg távoli tájakat, ízeket, embereket…”. nem tagadható, hogy ez a hozzáállás Magyarországon még mindig uralkodó. Köszönhető ez talán annak is, hogy évtizedekig el voltunk zárva a nagyvilágtól, külföldi, főként nyugati országokba csak kevesen tudtak eljutni. Ezért sok esetben nem megalapozott előnyt élvezett, ami nem hazai, hanem külföldi. Más tájak, országok megismerése természetesen nem kárhoztatandó. Azonban ez sokszor azzal jár, hogy

egy nagyobb településen, vagy járásban élő ember gyakran saját szűkebb pátriája értékeivel, hagyományaival sincsen tisztában.

Szegedi Sándor: Ezzel a projektötlet kialakításánál és természetesen előtte is sokszor szembesültünk. Pl. húsz nyíregyházi emberből talán, ha egy van tisztában azzal, hogy Nyíregyháza közigazgatási területén egy őskori épített emlék (Geri-domb, Őr-halom, kunhalom) található, méghozzá talán a legépebb, legnagyobb Magyarországon. Vagy hogy hol volt Nyíregyháza középkori temploma, mi maradt belőle. Vagy néhány kilométerre a várostól Nyírtura vagy Nyírpazony templomocskája gótikus építészeti emlékeket rejt. Vagy hogy a városban található három természetes állapotú mocsár is, gazdag élővilággal. És sorolhatnánk még a példákat…
Így sok ember úgy éli az életét, hogy ezekkel a helyi értékekkel nincsen tisztában, azokat talán sosem látta, azokról sosem hallott.

Szabolcsihír: Erre kicsit ironikusan feltehetnénk a kérdést: milyen kára származik abból valakinek, hogy nyíregyháziként nem tudja megmutatni, hol volt a középkori település temploma? Mondhatnánk: nem létfontosságú...

Szegedi Sándor: Az ismeretek felszínességének, vagy éppen hiányának konkrétan, kézzelfogható módon nincs negatív hatása: ettől nem lesz kisebb a GDP, nem lesz kevesebb a munkahely, stb. A negatív hatás áttételes módon, elsősorban nem gazdasági-fiskális területeken mutatkozik meg. Ha a hiányos ismeretekkel rendelkező lakos beletörődik abba, hogy lakhelye egy „unalmas, szürke alföldi város” úgy ez kihathat távlati céljaira, motiváltságára: pl. könnyebben elvándorolhat, nem tudja megvédeni saját lakóhelyének érdekeit a releváns konfliktusokban, kihathat komfortérzetére, testi-lelki jóllétére, társadalmi, mikröközösségi létére, demokratikus jogainak gyakorlására is.

Szabolcsihír: Azért Nyíregyházán most is működnek olyan közösségek, amelyek mindezt fontosnak tartják.

Szegedi Sándor: Minden tiszteletünk az övék, és szeretnénk őket is bevonni az értékfeltárásba. Minden olyan helyi, lelkes lokálpatriótákból, lakosokból álló baráti társaságot, kisközösséget, vagy éppen formális közösséget, egyesületet, amelyek különféle területen (kultúra, hagyományőrzés, túrázás, természetvédelem, stb.) működnek, a saját vagy tágabb szakterületük helyi értékeivel tisztában vannak, szeretnénk megszólítani és bevonni. Szeretnénk, ha példát tudnánk adni főleg a fiataloknak, hogy jó itt élni, vannak hagyományaink, értékeink, amelyek csak erre a városra, tájra jellemzőek, és semmivel sem vagyunk szegényebbek ezen értékekben, mint az ország más tájai.

Szabolcsihír: Nyíregyházán hivatalos útja is van helyi értéktár kialakításának. Miben más ez a kezdeményezés?

 Szegedi Sándor: Valóban, van hivatalos út is: 2013-ban megalakult a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság, amely eddig 32 ún. helyi értéket vett fel a listára. Úgy is lehet mondani, hogy ez egy „hivatalos intézmény” az értékek dokumentálására, a hivatalosság minden előnyével és hátrányával. Ebben a projektben többek között ezen értéktár munkáját is segíteni szeretnénk, ugyanakkor egy alternatívát, egy jóval kötetlenebb és nyitottabb módszert kívánunk felmutatni, és kidolgozni, amely viszont együtt tud működni a „hivatalos úttal” is, kiegészítve és segítve munkájukat. Hiszen a projektben feltárt, a kisközösségek által meghatározott és nyilvánosságra hozott értékek előbb-utóbb a hivatalos értéktárba is bekerülhetnek. Nem utolsó szempont, hogy hagyományőrző és értékfektáró közösségek alakulhatnak és erősödhetnek meg a közös kutatás, felfedezés révén.

Szabolcsihír: Hogyan tudnak a nyíregyháziak, valamint a szervezetek bekapcsolódni az értékfeltárásba?

Szegedi Sándor: Nagyon egyszerűen. Első lépésben az alábbi címről töltsék le, majd töltsék ki kérdőívünket:

http://temimoricz.hu/images/kerdoiv01.doc A kérdőív online módon is kitölthető az alábbi címen: https://goo.gl/forms/rrswnI963Ms7qXPN2
 

Elsősorban olyan értékeket szeretnénk feltárni és bemutatni, amelyek kevésbé közismertek, de érdeklődésre tarthatnak számot akár helyi lakosok, akár az idelátogató turisták körében is. Nagyon fontosnak tartjuk, bár nem előfeltétel, hogy a beküldő fényképpel, videófelvétellel, vagy pontos helyszínmegjelöléssel is támassza alá az értéket. 

- Mi lesz a beérkezett kérdőívek sorsa?

Szegedi Sándor: Szakértők közreműködésével osztályozzuk, rendszerezzük az ajánlatokat. Minden releváns ajánlatot megjelentetünk honlapukon.

A legfigyelemreméltóbb értékekhez kapcsolódó fényképekből, dokumentumokból, tárgyakból októberben kiállítást rendezünk, kiadványt jelentetünk meg, illetve a projektről videófilm is készül.

Kezdeményezésünkkel a turizmust is elő kívánjuk segíteni, méghozzá a modern digitális eszközök igénybevételével. Ezért

a projekt részeként a feltárt, és a messzi földről érkező turista számára is érdekesnek tűnő, megismerésre méltó értékeket nemcsak a honlapon, kiadványban, kiállításon mutatjuk be, hanem -  felvéve a kapcsolatot a hazai geocachinges közösséggel, a Nyíregyházán élő kesserekkel – geocaching pontokként is kezdeményezzük a listára való felkerülésüket.

Szeretném kiemelni: minden beküldőt emléklappal jutalmazunk, illetve a legérdekesebb és legtöbb ajánlatot beküldőket értékes könyvvásárlási utalvánnyal tiszteljük majd meg.

Az alábbi kategóriákban várják az ajánlásokat 2018. szeptember 15-ig: Helyi hagyomány. Hagyományőrző helybeliek. Kézműves, mesterember, gazdálkodó, vállalkozó, iparos, aki egyedi, különleges, értékes munkát végez.  Egyedi termék, ami régi technológiával készül Nyíregyházán. Speciális helyi étel, ital. Helyi épített örökség. Mezőgazdasági különlegesség, növény (pl. szőlő, gyümölcs, kapásnövény, erdei gyümölcs stb.), őshonos állatok, állatfajok, lótenyésztés, lovas turizmus. Helybeli, akinek kedvenc hobbija mások számára is érdekes lehet. Nyíregyházához kötődő, elhunyt, vagy  jelenleg is élő művész, író, tudós, sportoló,  történelmi személyiség, egyéb híres ember. A múltban vagy a jelenben is működő intézmény, egyesület, szervezet, alkotó közösség, sportegyesület, amely méltó a megörökítésre és a helyi közösség életében kiemelkedő szerepet játszik. Természeti értékek: pl. növények, érdekes vagy ritka fák, különlegesen szép fák, facsoportok, ritka állatok, életközösségek. ájképi illetve utcaképi értékek:  pl. egy régies hatású utcácska, különleges hangulatú utcarészlet, vagy szép kilátást biztosító pont, legelő, erdő.  Nyíregyházához és környékéhez kapcsolódó, hagyományos, egészséges életmódot támogató, vagy gyógyító eljárások, gyógynövények. Ipari nevezetesség, gyár, üzem. Egyéb értékek.
NyíregyházaGeocachingTEMI Móricz Zsigmond Művelődési Házalternatív értéktár

Hirdetés

Hozzászólás

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés