Rászoruló hallgatókat támogattak Nyíregyházán

szabolcsihir.hu

2020.12.03. 11:24

Rászoruló hallgatókat támogattak Nyíregyházán

Harminc fiatal kapott pénzt.

Hirdetés

Hirdetés

A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot írt ki egyszeri, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére. A pályázatot október 26-ig azok a hallgatók nyújthatták be, akik legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhellyel, első diploma megszerzésére vonatkozó felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal (BSC, MSC, osztatlan képzés), legalább jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, első éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során 360 pontot elértek és a családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét, azaz 71 250 forintot.

A megadott határidőig 31 hallgató nyújtotta be pályázatát, 30 hallgató felelt meg a pályázatban kiírt feltételeknek, így a kuratórium döntése alapján 60, 50, és 40 ezer forint összegű támogatásban részesültek elért tanulmányi eredményük alapján. A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a hagyományoktól eltérően a pályázók a támogatást most nem személyesen vették át, részükre az alapítvány átutalta azt.

A kuratórium ebben az évben összesen 1 millió 420 ezer forint összegben nyújtott támogatást.
Nyíregyházatámogatás

Szóljon hozzá!

Hirdetés