Gyorsabban dönthetnek a kártérítésekről

MTI

2020.07.03. 15:40

Gyorsabban dönthetnek a kártérítésekről
A gyorsított pereket a törvényszékek tárgyalják majd (Fotó: Freepik)

Az áldozati igényérvényesítés könnyebbé válik.

Hirdetés

Hirdetés

Új eljárás, a gyorsított per bevezetéséről döntött július 3-án az Országgyűlés a bűncselekmények áldozatai számára annak érdekében, hogy mielőbb kártérítéshez, sérelemdíjukhoz juthassanak. 

Az új jogintézmény bevezetését az indokolta – mondta a törvény tárgyalásakor az igazságügyi tárca államtitkára –, hogy a bűncselekményekkel okozott kár megtérítésének a büntetőeljárási törvényben biztosított lehetőségét jelenleg alig használják ki az érintettek.

Így a börtönzsúfoltsági eljárások kártalanítási pereiben megítélt 9 milliárd forintnak mindössze 10 százaléka került az áldozatokhoz, hozták fel példaként. Az elfogadott törvény biztosítja, hogy a börtönzsúfoltsággal kapcsolatos kártalanítási eljárásban – amelyeket egy másik jogszabály 2020 végéig felfüggesztett –, lehetőség legyen az áldozati kártérítések kifizetésére.

A gyorsított per számos ponton eltér a polgári perrendtartásban foglalt szabályoktól. Az áldozat igényérvényesítése könnyebbé válik például a költségfeljegyzési jog biztosításával, és azzal is, hogy lehetősége lesz a saját lakóhelye szerint elindítani az eljárást.

A gyorsított pereket a törvényszékek tárgyalják és soron kívül járnak el, a keresetet pedig nem kapcsolhatják össze más keresettel. A tárgyalást elsődlegesen elektronikus eszköz segítségével folytatják le, hogy az áldozatnak ne kelljen találkoznia a bűncselekmény elkövetőjével.

Egyszerűbb esetekben a per tárgyaláson kívül is elbírálható, és a felek egyezsége is jóváhagyható tárgyaláson kívül. A másodfokú bíróság és a Kúria a fellebbezésről és a felülvizsgálati kérelemről ugyancsak tárgyaláson kívül dönt.
jogperOrszággyűléskártérítés

Szóljon hozzá!

Hirdetés