Hirdetés

Hirdetés

Egy igaz magyar ember felhívása a világhoz

2015.10.15. 09:44

Egy igaz magyar ember felhívása a világhoz

Európa békéjéért együtt tehetünk vele.

Hirdetés

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes közleményében kilencnapos közös imára és böjtre hívja az embereket Európa békéjéért október 16-ától. "Nagy felfordulás van a világunkban, eljött az önmegtagadás, a böjt, az imádság ideje!" - írta a szerzetes. Böjte Csaba azt szeretné, ha sok nyelvre lefordítva sokan tudnának együtt imádkozni a világ békéjéért. A romániai Déván személyesen is részt lehet venni minden este a szentmiséken, és együtt imádkozni azért, hogy "elhallgassanak a fegyverek, és elkezdődjön a bölcs párbeszéd a világunkban".

Svájcban már egyszer csoda született

"Nagyon szeretném, ha sok-sok templomban, magánházban, de a médián keresztül is minél többen be tudnának kapcsolódni Flüei Szent Miklós által vezetett kilencedünkbe!" - írta Böjte Csaba. A kezdeményezés ihletője Svájc védőszentje, Flüei Szent Miklós, aki - mint a szerzetes írta - "kiimádkozta, hogy Svájc a békesség szigete legyen. Az ő közbejárásával kérjük ugyanezt a kegyelmet Európának, világunknak!" Flüei Szent Miklós a kegyetlen háborúk miatt úgy döntött, hogy visszavonul a világtól, és térden állva böjtölve, imádkozva remeteként életét ajánlja az áldott békéért.  "Bölcs útmutatásai alapján születik meg az a kényes egyensúly, amely a soknemzetiségű, felekezetű kantonokból álló Svájcot a béke szigetévé tette Európa közepén! Ezért tisztelik Szent Miklóst, Svájc védőszentjeként. Úgy gondolom, hogy a példa adott, és működik is ötszáz éve, most már csak nagyban, európai, világméretben kellene megvalósítani mindezt!" - írta Böjte Csaba.

"Isten gyermekeinek szabad, boldog méltóságára vágyunk, gyertek, imádkozzunk és böjtöljünk legalább e kilenc napon keresztül, hogy mennyei Atyánk a kért kegyelmet nekünk, gyermekeinek megadja!! Ha nagyon sokan együtt imádkozunk, talán a világ hatalmasai is felfigyelnek kérésünkre, követelésünkre, és le fognak ülni, hogy a problémákra békés megoldást keressenek!! Isten kegyelméből több mind 5000, bajban lévő gyermeket fogadtunk be, neveltünk Erdély földjén, és azt szeretnénk, hogy ne a gyűlölet, a háború poklába kiégett világot hagyjunk rájuk örökségül, hanem az épülő, szépülő szeretet Istenének az országát! Kérjük Szent Miklós imájával Teremtőnket, hogy a felbolydult világunknak adjon békét, egyetértést, bölcs rendet!" - írta felhívásában a Dévai Szent Ferenc Alapítványt létrehozó Böjte Csaba.

A kilenced jámborsági gyakorlat, a szokásosnál intenzívebb imádságban töltött kilencnapos időköz. Várakozást fejez ki, kérést nyomatékosít. Mintája az Úr mennybemenetele és pünkösd közötti kilenc nap, amikor a Boldogságos Szűz Mária és az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva, imádkozva és böjtölve várták a Szentlélek eljövetelét.

Hirdetés

Szóljon hozzá!

Hirdetés