Karácsonyi egyenleg

2015.12.24. 14:04

Karácsonyi egyenleg

Lassan átvonszoljuk magunkat az új esztendőbe, de nem megyünk egyedül; vállainkon cipeljük az óév súlyos terheit, amelyekkel korábban csak a hírekben találkoztunk.

Hirdetés

Hirdetés

Igen, a népvándoroltatásról beszélünk, mi másról, a szemünk előtt zajló civilizációcseréről. Mert hát mit is lát a frissen érkezett migráns eljutván a biztos mentsvárat jelentő Némethonba? Annyit, hogy ezek a dekadens, talajvesztett, identitáshiányos európaiak megértek a pusztulásra (legalábbis a behódolásra) hiszen nemcsak hogy letagadják keresztény gyökereiket, de még csúfot is űznek abból a vallásból, amelynek még az ateista fordulat után is voltaképpeni jólétüket („kultúrájukat”) köszönhetik. (Csak példaként: nemrég az egyik liberális portál lelkendezve adta hírül, hogy az Ilanera nevű spanyol kisváros katolikus templomát idén átalakították a „gördeszkások paradicsomává”. A padok helyére került a pálya, a falfreskókat pedig tarkabarka graffitikkel helyettesítették.) Márpedig ha Európa feladja értékeit és megtagadja szimbólumait, akkor csak idő kérdése a végleges bukás. Ez nem tolerancia, hanem egy jól körülhatárolható politikai-gazdasági érdekcsoportot szolgáló értelmiségi réteg sikeres agymosási akciója. Ennek tükrében különösen látványos az Európai Unió tehetetlenkedése, improvizálása és sodródása. A kiéleződött helyzetben az unió vezetői képtelenek voltak a helyzet kezelésére és gyors megoldási javaslatok kidolgozására.

Az a tény, hogy háromnegyed év alatt közel egymillió más civilizációhoz tartozó, más vallású és kultúrájú ember léphetett önkényesen – komoly ellenőrzés nélkül – Európa területére, annak bizonyítéka, hogy az EU teljesen kiszolgáltatott és védekezésre képtelen a világ újrafelosztásáért folyó kíméletlen harcban. Zavartalanul folyik a szexuális devianciák népszerűsítése, a hagyományos közösségek – köztük a család – szétverésére irányuló törekvések, az őrülettel határos genderideológia terjesztése, valamint a nemzetállamok lebontását célzó különböző machinációk.

A nyugati fehér civilizáció egy része már természetesnek tartja azt a beteges és természetellenes folyamatot, melynek végső célja az ember nemi és nemzeti identitásának elbizonytalanítása, majd felszámolása. Szinte érthetetlen, hogy még a Vatikán is arra biztatja híveit, fogadják lakásukba az egyébként keresztényellenes, muzulmán, illegális betolakodók, akikkel nincs közös jövőnk. Ahogy a múltunk sem volt közös, és a jelenünk sem az. Ha Európa nem készül fel a kívülről érkező behatások elszánt elhárítására, akkor egyik válságból a másikba sodródik majd. Ha a bevándorlókkal együtt megindulnak a víz - és élelmiszerhiány miatt szenvedő szerencsétlenek is, akkor a helyzet kezelhetetlenné válik. Ezért lenne létfontosságú a kontinenseken is átnyúló, összehangolt taktika és stratégia kidolgozása a végső összeomlás elkerülésére. Ne legyenek illúzióink: a világ nagyhatalmai kárörvendve néznék végig a rivális Európa pusztulását.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az EU vezetőinek jelentős része sem erkölcsileg, sem intellektuálisan nem alkalmas feladata ellátására. Az EU parlamentjének elnöke, az iskolázatlan és köztudottan szerény képességű Martin Schulz például az Európai Egyesült Államok híve és veszélyesnek tartja a nemzetállamban gondolkodókat – köztük Orbán Viktort. Miután a bonyolultabb összefüggések távol állnak tőle, a muzulmán invázióról is egyszerűen fogalmaz: „A menekültek demokratikus elkötelezettségük miatt menekülnek hozzánk különféle diktatúrákból, akiket kötelességünk befogadni.” Söpörjük félre az ilyen komolytalan nyilatkozatokat, és szögezzük le: Európa összefogása, értékeinek közös képviselete csak abban az esetben valósulhat meg, ha a meghatalmazott politikusok a nemzetállamok létezését nem történelmi tévedésként, hanem eredményként és lehetőségként értelmezik.

Az unió csak akkor lesz életképes, ha a nemzetállamok tiszteletben tartása mellett képes lesz egy új szellemiségű, azonos értékrendű és nagy kohéziójú összefogás megteremtésére. Most, a pezsgőbontás előtt néhány nappal ennek nincsenek meg a feltételei. A francia uralkodók háborúk idején azt íratták ágyúikra: „Ezek a király utolsó érvei!” Nem kéne idáig jutnunk…

Szalmási Nimród

Szóljon hozzá!

Hirdetés

Ajánljuk még