Hirdetés

Formájában és felépítésében is átalakul a bölcsődei rendszer

civishir.hu

2017.03.29. 10:26

Formájában és felépítésében is átalakul a bölcsődei rendszer

A családi bölcsődét adómentes juttatásként biztosíthatja a munkáltató. Debrecenben tartanak információs napot március 30-án.

Hirdetés

Hirdetés

A 2010-re vonatkozó adatok azt mutatják, hogy az EU legtöbb országa, Magyarországot is beleértve, nem teljesítette saját, gyermekgondozási ellátásra vonatkozó célkitűzését, csupán 11 ország (a 31-ből).

Kormányzati célkitűzés, hogy 2018-ra a 3 év alatti kisgyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó férőhelyek száma 60 ezerre nőjön, ami a teljes 3 év alatti gyermekeket fogadó jelenlegi férőhelyszámhoz képest több mint 15 ezres, 33 százalékos bővítést jelentene. Ezzel – a 2018-ra várható korosztályos népességadatokat figyelembe véve – az összesen 60 ezer férőhely a 3 év alatti gyermekek 22,2 3százalékát, az 1-3. év közöttieknek pedig 33,2 százalékát fedné le. Így a  év alatti gyermekek mintegy egyharmadának biztosítható lesz az elhelyezése napközbeni ellátásban.

2017. január 1-jétől a gyermekek napközbeni ellátásának rendszere átalakul. Az átalakítással az a cél, hogy a jelenlegi területi egyenlőtlenségek megszűnjenek, valamint egy olyan rugalmas, többlépcsős, többszereplős rendszer jöjjön létre, amely az intézményes kereteken túlmenően családias, kis létszámú, akár magánlakásban vagy munkahelyeken kialakított gyermekfelügyeleti formában tud a helyi igényekre reagálva ellátást, napközbeni felügyeletet biztosítani, igazodva a szülők munkarendjéhez is.

A gyermekek napközbeni ellátásának új rendszere az eddiginél sokkal rugalmasabb, differenciáltabb és igényvezérelt ellátási formákkal (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) kíván segíteni a családoknak és a településeknek egyaránt,

annak érdekében, hogy olyan intézmény- és szolgáltatási formák jöjjenek létre, amelyek igazodnak a helyi kisgyermekes családok elvárásaihoz, igényeihez és hosszú távon működőképesek, fenntarthatóak tudnak maradni a településen.

2017. január 1-jétől a települési önkormányzatoknak abban az esetben kell megszervezni a bölcsődei ellátást (bölcsőde, vagy mini bölcsőde, vagy családi bölcsőde), ha a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek számára igény jelentkezik az ellátás igénybevételére. A települési önkormányzatoknak bölcsődei ellátásra vonatkozó kötelezettségük teljesítésére a jogszabály legkésőbb 2018. december 31-éig ad lehetőséget.

A településeknek is könnyebb lesz

Nagy előnye lesz továbbá az új struktúrának és az új szabályozásnak, hogy a települési önkormányzatoknak a kötelezettségük megszervezése tekintetében a jelenlegihez képest sokkal nagyobb rugalmasságot, teret enged majd a jogszabály, hiszen a 3 éven aluli gyermekek ellátásának a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával eleget tehetnek, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján is és kellő felkészülési időt is biztosít számukra.

Az új ellátási formák

Bölcsőde
Intézményes komplex szolgáltatás, bárhol létrehozható, ha az adott településen legalább 12–14 kisgyermek ellátására jelentkezik igény. Egy bölcsődei csoport működtetéséhez szükséges 2 fő kisgyermeknevelő és egy bölcsődei egységben (1 vagy 2 csoport) 1 fő bölcsődei dajka alkalmazása. Intézményvezető/vezető csak az önálló intézmények, egyesített intézmények, bölcsődei igazgatóságok, illetve azok tagintézményeiben szükséges alkalmazni, illetve a jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy a többcélú óvoda-bölcsőde, vagy többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti formában működő intézmények tekintetében, csak a 3 vagy annál több bölcsődei csoport működtetése esetén szükséges a vezető alkalmazása.

A bölcsőde működtetéséhez a központi költségvetés biztosít forrást 2017-ben 494.100 Ft/fő/év. Amennyiben a bölcsődében hátrányos helyzetű gyermek ellátása is történik, abban az esetben 518.805 Ft/fő/év, ha halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátása, akkor 543.510 Ft/fő/év és amennyiben sajátos nevelési igényű gyermek ellátása történik 741.150 Ft/fő/év az állami támogatás összege. Amennyiben társulásban biztosítják az ellátást, abban az esetben a fajlagos összeg 130%-ra 642.330 Ft/év/gyermek jogosult.

Mini bölcsőde
Az új intézménytípus bevezetésével lehetőség nyílik arra, hogy amennyiben a településen legfeljebb 7 kisgyermek – ha valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét, akkor 8 fő - ellátására
jelentkezik igény, egy a bölcsődétől egyszerűbb létesítési és működtetési formát (nem a bölcsődei szabvány az irányadó, egyszerűbb feltételeknek kell megfelelni) hozzon létre a települési önkormányzat. A mini bölcsődében csoportonként szükséges 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka alkalmazása. A mini bölcsődében nem szükséges külön vezető alkalmazása, a vezetői feladatokat heti 1 órában a kisgyermeknevelő is elláthatja.

A mini bölcsőde működtetéséhez a központi költségvetés azonos mértékben biztosít forrást, mint a bölcsőde esetén. A költségvetési támogatás összege 2017-ben 494.100 Ft/fő/év, amennyiben a mini bölcsődében hátrányos helyzetű gyermek ellátása is történik, abban az esetben 518.805 Ft/fő/év, ha halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátása is, akkor pedig 543.510 Ft/fő/év és amennyiben sajátos nevelési igényű gyermek ellátása történik 741.150 Ft/fő/év az állami támogatás összege. Amennyiben társulásban biztosítják az ellátást, abban az esetben a fajlagos összeg 130%-ra 642.330 Ft/év/gyermek jogosult.

Munkahelyi bölcsőde
Munkahelyi bölcsődét a foglalkozató tulajdonában álló ingatlanban vagy a foglalkoztató által e célra bérelt ingatlanban lehet működtetni és elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei részére. A szolgáltatás jellegű munkahelyi bölcsődében az ellátható gyermekek száma legfeljebb 7 fő lehet csoportonként. Az ellátás biztosításához szükséges 1 fő szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő – a fenntartó döntése alapján -, amennyiben pedig ötnél több gyermek ellátása történik, szükséges plusz 1 fő segítő személy alkalmazása is, azonban az alkalmazás feltételeiben a fenntartó maga dönthet (teljes munkaidős, részmunkaidős, szociális gondozói díjban részesülő személy). A segítő személy munkaidejét a gyermekek napirendjéhez igazítottan kell meghatározni.

A munkahelyi bölcsőde működtetéséhez a központi költségvetés biztosít forrást 2017-ben 148.230 Ft/fő/év. Amennyiben a munkahelyi bölcsődében hátrányos helyzetű gyermek ellátása is történik, abban az esetben 222.300 Ft/fő/év, ha halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátása is, akkor pedig 155.641 Ft/fő/év és amennyiben sajátos nevelési igényű gyermek ellátása történik 163.053 Ft/fő/év az állami támogatás összege. A munkahelyi bölcsőde üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült adóévi költségek, ráfordítások elismert költségként nem növelik a társasági adóalapot, tehát, akár a teljes működési költség is jóváírható!

Családi bölcsőde
A családi bölcsőde a családi napközi jogutódja lesz a 3 év alatti gyermekek ellátása tekintetében. Amennyiben a településen legfeljebb 5 kisgyermek napközbeni felügyeletére jelentkezik igény, javasoljuk az intézményi ellátásoktól sokkal egyszerűbben, gyorsabban és kevesebb működtetési költséggel járó családi bölcsőde létrehozását, vagy ellátási szerződés megkötését egy a településen ilyen jellegű szolgáltatást biztosító egyházi, civil fenntartóval. A családi bölcsődében 5 kisgyermek ellátásához 1 fő szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő a fenntartó döntése alapján - alkalmazása szükséges. Az ellátás biztosításának feltétele egy tanfolyam elvégzése. Amennyiben 5 főnél több gyermek ellátása történik, abban az esetben a szolgáltatást nyújtó személy mellett szükséges 1 fő segítő személy alkalmazása is, azonban a segítő személy alkalmazásának feltételeiben a fenntartó maga dönthet.

A családi bölcsőde működtetéséhez a központi költségvetés biztosít forrást: 2017-ben 346.000 Ft/fő/év. Bölcsődei ellátás biztosítása esetén lehetővé tették, hogy a térítési díj fizetésére köteles szülő, más törvényes képviselő helyett a foglalkoztatója részben vagy egészben átvállalhatja a térítési díj megfizetését. (ÁFA tv. 85. § (1) bek. h) pont – adómentes szolgáltatásnyújtás a bölcsődei ellátás – étkeztetés kivételével! Tehát, adómentes juttatásként biztosíthatja a munkáltató a munkavállalója számára!)

A Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház és az Egyenlő Esély Egyesület ​az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen Bölcsődei Tájékoztató Fórumo​t rendez március 30-án 10 órakor a Megyeháza Bocskai termében.
bölcsőde

Hirdetés

Szóljon hozzá!

Hirdetés