Világsiker a Nyíregyházi Egyetemen

Szabolcsihír

2021.11.15. 17:39

Világsiker a Nyíregyházi Egyetemen

A Környezettudományi Intézet hallgatói több dobogós helyet értek el.

Hirdetés

Hirdetés

Az elmúlt tíz év alatt a Környezettudományi Intézet diákjai több dobogós helyezést értek már el az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Egyik legkimagaslóbb eredményük 2015-ben volt, mikor Koleszár Gergő és Vicei Tibor Tamás, a Nyíregyházi Egyetem biológia BSc szakos hallgatóiként első helyezésükkel elhozták a pálmát a pécsi OTDK-ról. A diákok közül Gergő idén szeptembertől már tanársegédként dolgozik az egyetemen, egyben PhD hallgató is a MATE Biológiatudományi Doktori Iskolában. 

Prof. Dr. Szabó Sándor, a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének oktatójának témavezetésével az ökológiai témájú kutatásukba azóta két hazai és két nyugateurópai kutatóintézet munkatársai is bekapcsolódtak. A Coviddal sújtott 2020-as és 2021-es években a hajdani TDK dolgozat laboreredményei számos újabb kísérlettel, elemanalitikai méréssel és 17 európai ország élővizeinek adatelemzésével egészült ki.  A kutatás abban különleges, hogy teljes komplexitásában tárja fel a vízi élőlényközösségekben (pl. algák, hínárnövények, csigák) azokat a háttérfolyamatokat, amelyek révén az egyik élőlénycsoport képes teljesen kiszorítani a másikat, és ezáltal fenntartani stabil állapotát.

A két ábrán Koleszár Gergő cikkeinek grafikus összefoglalói

"Az eredményekből Koleszár Gergőnek egy első és egy második szerzős cikke látott napvilágot az ökológia tudományterület egyik legmagasabb rangú nemzetközi folyóiratában az Ecosystems-ben, amely a világrangsorban is a legfelső 10 százalékba tartozik. Az eredmények azt bizonyítják, hogy jó ötletekkel, kitartó munkával és megfelelő mentorálással a tudományos kutatásokban akár nemzetközi sikerek is elérhetők hallgatóink számára" - fogalmazott a professzor.

Hirdetés

Szóljon hozzá!

Hirdetés