Koronavírus: így változik az élet Magyarországon

Szabolcsihir.hu

2020.03.16. 21:52

Koronavírus: így változik az élet Magyarországon
Nem magyar állampolgárok személyforgalomban nem léphetnek Magyarországra (Fotó: Orbán Viktor / Facebook)

Megjelent a Magyar Közlönyben az új helyzetről szóló kormányrendelet.

Hirdetés

Hirdetés

Orbán Viktor miniszterelnök március 16-i napirend előtti parlamenti hozzászólásában már beszélt a koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedések újabb csomagjáról. A Magyar Közlönyben a mai napon meg is jelent a kormányrendelet. Ha tehetik, olvassák el, alább egy rövidített verziót találnak. A változások a március 17-re virradó éjfélkor életbe lépnek.

A magyar kormány március 11-én hirdette ki a veszélyhelyzetet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében. 

 • A külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be.
 • Az ebben a jogszabályban meghatározott kereskedelmi vendéglátó üzletben 15 órától másnap 6 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Kivéve, ha élelmiszert rendeltünk elvitelre, mert akkor az átvétel és a vételár rendezésének időtartamára maradhatunk.
 • Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített, használt épület, épületrész, helyiség) 15 órától másnap 6 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
 • Rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos (mindegy, hogy zárt vagy nem zárt).
 • Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén szintén. Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, a polgári házasságkötés és a temetés. Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
 • Tilos látogatni az előadóművészeti eseményeket, a mozikat, a közgyűjteményeket, a közművelődési intézményeket, a közösségi színtereket. Az ott dolgozókat ez nem érinti.
 • A kormány kéri a 70 év felettieket, hogy ne hagyják el lakóhelyüket/tartózkodási helyüket. Aki ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.
 • Aki meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik vendéglátó üzletben, üzletben, rendszeres zenés, táncos rendezvényen, rendezvény helyszínén, előadóművészeti eseményen, moziban, közgyűjteményben, közművelődési intézményben, közösségi színtérben, az szabálysértést követ el, és 5 ezertől 500 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 • A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.
 • A kormányhivatalok által kiállított hivatalos okmányokat kizárólag postai úton kézbesítik, személyes átvételére nincs lehetőség. A kormányhivatal a hivatalos iratok kézbesítésekor eltérhet a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseitől. Az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználó a regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja.
 • Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a járvány megelőzése, következményeinek elhárítása érdekében, a járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából jogosult bármely rendelkezésre álló adat megismerésére, kezelésére. A minisztert a feladat ellátása érdekében az állami és önkormányzati szervek, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatni, a kért adatszolgáltatást teljesíteni kötelesek.
 • Az emberi erőforrások minisztere nyilvántartásba veszi azoknak a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.
 • Az adatkezelők a rendőrség megkeresése esetén az adatokat haladéktalanul, ingyenesen és elsőbbséggel továbbítják.
MagyarországOrbán Viktorkormánykoronavírusveszelyhelyzet

Szóljon hozzá!

Hirdetés