Nincs minden rendben a Nyírerdőnél

2015.12.01. 12:46

Nincs minden rendben a Nyírerdőnél

Befejezte az Állami Számvevőszék az ellenőrzést.

Hirdetés

Hirdetés

Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság mérlege nem a valós állapotot tükrözte, a vagyonkezelt eszközök nyilvántartása nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak. A vagyonkezelési szerződés nem támogatta a vagyongazdálkodási feladatok átlátható módon történő végrehajtását, a szabályszerű vagyongazdálkodást, a tulajdonosi joggyakorlók tevékenysége pedig nem támogatta teljes mértékben a felelős vagyongazdálkodás megvalósulását.

Magyarország területének több mint 20 százalékát erdő borítja, fenntartásuk és védelmük az egész társadalom érdeke. A 100 százalékban az állam tulajdonában álló erdők vagyonkezelését csak költségvetési szerv, vagy állami tulajdonú gazdálkodó szervezet végezheti. Az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzési tapasztalatai alapján döntött az összes erdőgazdasági társaság ellenőrzésének megindításáról. Ennek során az ÁSZ a társaságok 2009. és 2014. első féléve közötti vagyongazdálkodásának, vagyonérték-megőrző és vagyongyarapítási tevékenységének szabályszerűségét értékelte.

Nem volt átlátható

A nyíregyházi székhelyű társaság gondozza Szabolcs-Szatmár- Bereg és Hajdu-Bihar megye állami erdőterületeit. A NYÍRERDŐ Zrt. a vagyonkezelésbe vett 56 264 ha erdőterületen és 2430 ha egyéb művelési ágú földterületen gazdálkodott. A társaság a vagyonkezelésében lévő földterületet mérlegében nem szerepeltette, ennek következtében a mérlege nem volt megbízható. A kezelt vagyon mérlegtételek szerinti megbontását és értékének változását a kiegészítő mellékletben sem mutatta be. A könyvvizsgáló az ellenőrzött időszakban ezeket nem kifogásolta.A vagyonkezelt eszközök nyilvántartása tételesen nem tartalmazta a vagyonkezelt eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, valamint az értékben bekövetkezett egyéb változásokat, ezért a vezetett nyilvántartás nem biztosította az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. Az 1996-ban kötött vagyonkezelési szerződés hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott és nem tartalmazott az állami vagyonról, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásaira vonatkozó hivatkozásokat. A vagyonkezelési díj évenkénti felülvizsgálatára az ellenőrzött időszakban nem került sor. A társaság leltározási szabályzata 2012. január 1-jétől nem felelt meg a legalább háromévente, mennyiségi felvétellel történő leltározás kötelezettségének.

30 nap áll rendelkezésre

A NYÍRERDŐ Zrt. kialakította és működtette a szabályszerű feladatellátást támogató kontrollrendszert, a belső szabályozás szerint kialakította és aktualizálta az információáramlási- és monitoring rendszert. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó szabályzatot a törvényi előírás ellenére nem készített.

A tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) a vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatban feltárt hiányosságokat nem szüntette meg, nem élt a kezelt vagyon használatára vonatkozó ellenőrzési jogával, nem ellenőrizte a vagyonnyilvántartás hitelességét, teljességét és helyességét sem.

Az ÁSZ az MNV Zrt. vezérigazgatójának, az NFA elnökének, valamint a NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatójának fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. – kaptuk a tájékoztatást az Állami Számvevőszék Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztályáról Horváth Bálint, osztályvezető-főtanácsostól.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a NYÍRERDŐ Zrt. is, akiktől azt a választ kaptuk, hogy a tulajdonosi joggyakorló vélemény-nyilvánításáig a NYÍRERDŐ Zrt. nem kívánja kommentálni az Állami Számvevőszék jelentését.

Hirdetés

Szóljon hozzá!

Hirdetés